Praktijk voor Medische Psychologie
T het nog nooit zo donker west
Of t wer altied wel weer licht
Home.
Cliënt.
Behandelaar.
Psychotherapie.
Praktijk.
Traject.
Contact.
Belangrijke Informatie.

© Copyright Ineke Schutte-Hoogstraten 2013

N.B. Ik ga stoppen met de praktijk en neem geen nieuwe cliënten meer aan.

 

Welkom op de website van Praktijk voor Medische Psychologie

van Ineke Schutte-Hoogstraten, klinisch psycholoog.

 

Psychische pijn, door verlies, door nare gebeurtenissen of een lichamelijke ziekte vraagt aanpassing. Soms kortstondig, soms lang, soms zo lang als het leven duurt. Iedereen beschikt over aanpassingsmechanismen. Die kunnen echter tekortschieten als de last te zwaar is of te lang duurt. Dan kan het goed zijn psychologische hulp te zoeken.

 

Medische Psychologie, verwijst naar mijn speciale aandacht voor lichamelijke ziektebeelden die psychische problemen met zich mee brengen. Ik heb ruim 25 jaar in algemene ziekenhuizen gewerkt en daar veel kennis en ervaring opgedaan. Daarnaast houd ik mij bezig met bredere psychische problematiek zoals depressies, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Vaak spelen ook hierbij lichamelijke klachten een rol.

 

Psychotherapie zie ik als een zoektocht samen met de cliënt om tot een nieuw en beter evenwicht te komen..